Quần lửng jean chất co giãn mạnh BBVT_Ri 5_Size Trung 12-20

Ri: 5

Chất liệu: Vải jean

Kích cỡ: Ri 5_Size Trung 12-20

Thương hiệu: BBVT

Xuất xứ: Việt Nam

: