Đầm xếp dún cổ 3 bông hồng _Ri 8_Size 1-8T

Ri: 8

Chất liệu: Vải kate

Kích cỡ: Ri 8_Size 1-8T

Thương hiệu: BG

Xuất xứ: Việt Nam

: